top of page

Splošni pogoji poslovanja

Pravno obvestilo oz. Splošni pogoji poslovanja

 


Svetujemo vam, da pred uporabo spletne strani andrejkalikarkofol.com ter spletne trgovine na andrejkalikarkofol.com pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. V kolikor boste nadaljevali z nakupom v spletni trgovini andrejkalikarkofol.com, pomeni da ste seznanjeni in se strinjate s celotnimi splošnimi pogoji poslovanja. 

Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol  s. p. si pridržuje pravico do spremembe pogojev v spletni trgovini in na spletnih straneh andrejkalikarkofol.com. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete pogoje poslovanja.


Kontakt:
Naziv podjetja: Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p
Sedež: Kosovelova ulica 29. 5280 Idrija
Odgovorna oseba: Andrejka Likar Kofol
Telefon: +386 40 475 391
E-mail: info@andrejkalikarkofol.com
Spletna stran: www.andrejkalikarkofol.com
Davčna številka: 91975522
Matična številka: 9391100000
TRR: DE96 1001 1001 2627 7852 19
BIC: NTSBDEB1XXX6

Uvodne odličbe


Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani andrejkalikarkofol.com ter pravice in obveznosti naročnikov storitev branja iz kart, intuitivnega svetovanja in drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran andrejkalikarkofol.com.


Oseba, ki obišče spletno stran andrejkalikarkofol.com ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih svetovanj, rezervira storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s ponudnikom storitev, kakršno koli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.


Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.
V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.


Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani andrejkalikarkofol.com z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadar koli seznani.

 


Pojmi


Ponudnik in lastnik spletne strani andrejkalikarkofol.com je Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p.
Uporabnik – ste vi, ki obiskujete in brskate po spletni strani andrejkalikarkofol.com, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.


Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran andrejkalikarkofol.com in Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p.

Ponudba oziroma opravljanje storitev


Andrejka Likar Kofol ali z njene strani pooblaščene osebe, nudijo storitve svetovanja, izobraževanja, delavnic in druge podobne storitve individualno ali po naprej predvidenih programih.


Andrejka Likar Kofol ali z njene strani pooblaščene osebe, ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije. Ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.


Dejavnost, ki jo izvaja Andrejke Likar Kofol ne spada pod uradno priznane organe pomoči posamezniku (psihološke, fizične). To pomeni, da v okviru dejavnosti posredujemo informacije in duhovne vsebine, ki temeljijo na duhovnem znanju mnogih mednarodnih predavateljev in avtorjev (ponudniki in predavatelji, omenjeni na teh spletnih straneh).


Dejavnost ki jo izvaja Andrejka Likar Kofol ni kvalificirana za nudenje psihološke pomoči posamezniku, za to so pristojni ustrezni državni organi. Naše storitve niso kvalificirane kot storitve uradne psihološke pomoči, zato torej tovrstne vsebine niso v naši pristojnosti in domeni. Ker to ni v naši pristojnosti tovrstno elektronsko pošto nemudoma posredujemo pristojnemu uradnemu organu.

 


Opozorilo!


Vse storitve, ki so objavljeni na spletni strani, le dopolnjujejo tradicionalne oblike terapevtskih pristopov, svetovanja oziroma zdravljenja in jih nikakor ne morejo nadomestiti!


Dejavnost Andrejke Likar Kofol ne more in ne nosi nobene odgovornosti za neuresničenje dogodkov v prihodnosti, saj so le-ti podvrženi načelu svobodne volje in zato ne morejo biti odgovornost ponudnika. Vse te storitve so namenjene svetovanju, opori in pomoči posamezniku, z namenom lažjega soočanja z okoliščinami v njegovem življenju ter njegovemu boljšemu počutju.


Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran andrejkalikarkofol.com, oziroma Andrejka Likar Kofol.


V primeru, da posameznik naroči storitev ali se odloči sodelovati v predvidenem programu, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru izbrane storitve oz. programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa.


Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe, oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

Splošni pogoji naročila storitev spletnih ali osebnih svetovanj


Vsaka odrasla fizična oseba (18+ let), ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani andrejkalikarkofol.com oziroma ki jo ponuja Andrejka Likar Kofol, lahko to stori na več načinov, in sicer:

1. S spletno rezervacijo termina na spletni strani andrejkalikarkofol.com,
2. ali z izpolnitvijo kontaktnega obrazca na spletni strani andrejkalikarkofol.com.
2. ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova,
3. ali osebno.


Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

1. Storitev, ki se naroča,
2. ime, priimek in naslov naročnika,
3. ter kontaktne podatke – telefonska številka in elektronski naslov.


Naročnik, ki odda naročilo za storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.


Individualno spletno branje iz kart oz. intuitivno svetovanje:
 

Z vnaprej plačano kupnino si naročnik zagotovi termin osebnega svetovanja. Če napove neustreznost termina pravočasno, se mu enkrat brez dodatnih stroškov določi nov termin.  Prestavitve termina so možne do 72 ur oziroma tri (3)dni pred načrtovanim terminom. V kolikor se naročnik ne udeleži storitve po prestavljenem terminu, ali svoje odsotnosti ne javi 72 ur pred rezerviranim terminom, ni upravičen do vračila kupnine zaradi izgube termina.


Branja iz kart oz. intuitivna svetovanja na dogodkih:
Z vnaprej plačano polovično kupnino si naročnik zagotovi termin svetovanja na dogodku. Če napove neustreznost temina pravočasno, se mu enkrat brez dodatnih stroškov določi nov termin. Prestavitve so možne 72 ure pred načrtovanim terminom. Če si premisli in zahteva kupnino nazaj, mu vračilo ne pripada zaradi izgube termina. Drugo polovico kupnine in potne stroške naročnik poravna po dogodku.

Cene in načini plačila


Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani andrejkalikarkofol.com oziroma storitve, ki jih ponuja Andrejka Likar Kofol, so v evrih (€).


Cene so redne ali akcijske s popusti. V primeru akcij je to posebej označeno. Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača s spletnim plačilom ali po predračunu, z nakazilom na poslovni račun Andrejke Likar Kofol: DE96100110012627785219, BIC: NTSBDEB1XXX6.

Omejitev odgovornosti


Upravljavec spletnih strani andrejkalikarkofol.com se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.


Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji  vdor ali računalniški virusi.


Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.


Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja Andrejka Likar Kofol, oziroma, ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.


Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Pogoji poslovanja za spletno trgovino – rezervacijo storitev

Splošni pogoji


Splošni pogoji spletne trgovine na spletnem mestu andrejkalikarkofol.com so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1) in napisana na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje.


S spletno trgovino andrejkalikarkofol.com upravlja podjetje Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p., Kosovelova ulica 29, 5280 Idrija. Podjetje je registrirano pri AJPES, izpostava Nova Gorica, matična številka: 9391100000, davčna številka: 91975522. Podjetje ni zavezanec za DDV in si pridružuje pravico do sprememb pogojev poslovanja.


S svojo registracijo oziroma rezervacijo termina uporabniki izrecno soglašajo s splošnimi pogoji poslovanja in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem ter potrjujejo, da so sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.


Ob oddaji rezervacije termina oz. naročila storitve, je vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo. Z naročilom storitve potrdi svojo seznanjenost z njimi.


Naročilo storitve/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. V vsakem primeru prejmete potrditev naročila takoj ali najkasneje v nekaj urah tudi po elektronski pošti. Če potrditve naročila ne prejmete, pošljite elektronsko sporočilo na info@andrejkalikarkofol.com.

 

Dostopnost informacij


Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:
•    podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka, davčna številka),
•    kontaktne podatke, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta),
bistvene značilnosti storitev,
•    dostopnost storitev (vsaka storitev iz ponudbe na spletni strani je dostopna glede na razpoložljive termine iz koledarja storitev),
•    pogoje izvedbe storitve (način, kraj in rok izvedbe),
•    vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke,
•    način plačila,
•    časovno veljavnost ponudbe,
•    rok, v katerem je možno izvesti predstavitev termina, odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen)
•    pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Uporaba


Uporabnik sme uporabljati spletne strani prodajalca, storitve in podatke na njih, le za namene, za katere je le-ta namenjena. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh – bodisi ročno bodisi programsko, “vdiranje v program”, ipd.

 

Prestavitev termina storitve


Termin za storitev lahko prestavite, v kolikor 72 ur oziroma tri (3) dni pred rezerviranim terminom izvajalcu na info@andrejkalikarkofol.com sporočite namero o prestavitvi. Izvajalec vam ponudi drug termin, ki je po naročnikovi potrditvi dokončen in ga ni mogoče ponovno prestaviti.

Vračilo kupnine


Kupnine za rezervirano storitev ne vračamo zaradi izgube termina.

 

Načini plačila


V spletni prodajalni so omogočeni naslednji načini plačila:


1. Plačilo po predračunu na poslovni račun ponudnika
Uporabnik se lahko odloči za plačilo na naš poslovni račun. Po oddaji naročila oziroma po rezervaciji termina bo uporabniku na elektronski naslov poslano obvestilo o povzetku sprejetega naročila in navodila za plačila.
Pogodba o nakupu naročenih storitev med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Ta mail velja kot predračun, po katerem kupec poravna strošek. V mailu so navedeni tudi vsi podatki, ki so potrebni za izvedbo plačila. Če predračuna ne boste poravnali v roku 24 ur, bomo to razumeli kot preklic naročila.


Izdaja računa


Ponudnik v roku 24 ur po izvedeni storitvi kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov.

Uporaba spletne trgovine


Obiskovalec lahko spletno trgovino uporablja kot registriran ali neregistriran uporabnik.


Obiskovalec se registrira tako, da izpolni obrazec za registracijo z naslednjimi podatki: Ime, priimek, e-pošta ter telefonska številka. Ob potrditvi je seznanjen tudi s splošnimi pogoji naročanja, ki jih z registracijo potrdi in sprejme.


Z registracijo uporabnik pridobi dostop do profila, kjer lahko spremlja svojo zgodovino nakupov. Registracija pa uporabniku koristi tudi v smislu hitrejšega ter enostavnejšega naročanja preko spletne trgovine, saj uporabniku na ta način ni potrebno vedno znova vnašati svojih podatkov.


Registracija je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob strinjanju splošnih pogojev uporabe spletne strani andrejkalikarkofol.com. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov ali ne sprejme splošnih pogojev, registracija ne bo uspešna.


Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji se lahko uporabnik v svoj profil prijavi z uporabniškim imenom, ki je enak elektronskemu naslovu in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji. Geslo in podatke lahko kadarkoli spremeni.

Sklenitev pogodbe


Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v vsakem primeru sklenjena ob potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. S tem se kupec strinja s Pogoji poslovanja spletne trgovine andrejkalikarkofol.com.


Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo spletne trgovine pod imenom tretje osebe.

Postopek nakupa

1. Naročilo oz. rezervacija termina s plačilom po predračunu
1. Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Elektronsko sporočilo vsebuje podatke za izvedbo storitve in tudi vse potrebne podatke za nakazilo (plačilo) naročene storitve. Kupec v roku 24 ur s plačilom tudi potrdi naročene storitve. 
2. Če potrditvene elektronske pošte ne prejmete pomeni, da je prišlo bodisi do tehnične napake, ali napačno vnesenih podatkov. Kontaktirate nas za pomoč.
3. Prodajalec nato naročilo-plačilo pregleda. V kolikor je naročena storitev plačana v roku, je potrjena, v nasprotnem primeru rezervacija propade.
4. Kupec prejem 24 ur pred rezerviranim terminom opomnik o terminu na elektronsko pošto vključno s povezavo na spletno srečanje.

5. Kupec se pridruži spletnemu srečanju 5 minut pred dogovorjenim terminom.
6. Prodajalec ob dogovorjenem terminu povabi kupca v spletno srečanje in opravi z naročnikom izbrano storitev.

7. Kupec prejme račun o izvedeni storitvi v roku 24 ur po spletnem srečanju.

Izvedba storitve


Vse storitve so izvedene preko Google meet aplikacije. Naročnik prejme vse potrebne informacije za pridružitev spletnemu sestanku v potrditveni elektronski pošti ob rezervaciji termina ter 24 ur oziroma en (1) dan pred terminom.


Spletnemu srečanju se lahko pridruži z izbrano napravo (mobilnim telefonom, tablico ali računalnikom). Za uspešno izpeljano storitev potrebuje delujočo kamero in avdio na napravi.


Spletnemu srečanju se pridruži 5 minut pred rezerviranim terminom, prodajalec pa ga povabi v spletno srečanje ob uri.
Trajanje storitve je določeno z izbrano storitvijo in jo ni mogoče podaljšati.

Prepovedana uporaba


Poleg drugih prepovedi, določenih v pogojih storitve, vam je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino:
(a) za kakršen koli nezakonit namen;
(b) prositi druge za izvajanje ali sodelovanje pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih;
(c) kršiti katere koli mednarodne, zvezne, pokrajinske ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne odloke;
(d) kršiti ali kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih;
(e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, poniževati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega izvora ali invalidnosti;
(f) predložiti napačne ali zavajajoče informacije;
(g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli sorodnega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta;
(h) za zbiranje ali sledenje osebnim podatkom drugih;
(i) za pošiljanje neželene pošte, lažno predstavljanje, pretvarjanje, pretvezo, prebiranje in zbiranje podatkov;(j) za kakršen koli nespodoben ali nemoralen namen; ali
(k) posegati v varnostne značilnosti storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih mest ali interneta ali jih zaobiti.

 

Pridržujemo si pravico do ukinitve vaše uporabe storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

Pritožbe in spori


Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki posredujejo na elektronski naslov info@andrejkalikarkofol.com.


Prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Splošni pogoji poslovanja so v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Idriji.
Platforma za reševanje sporov


S 15. februarjem 2016 Evropska komisija pripravlja platformo za izvensodno reševanje sporov. Potrošniki imajo tako možnost, da spore v zvezi s svojim spletnim naročilom najprej rešijo brez vključevanja sodišča. Platforma za reševanje sporov je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Več informacij o platformi za reševanje sporov je na voljo na spletni strani http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm.

Pravno obvestilo


Vsi podatki in fotografije izdelkov, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p. Blagovna znamka in logotip sta last podjetja.


Želimo vam prijeten nakup!


Intuitivno in arhitekturno svetovanje, Andrejka Likar Kofol s.p.

Posodobljeno: junij 2023

 

bottom of page